top of page
搜尋

以前又點會諗到醫管局月刊會有自己嘅產品⋯⋯

呢頁宣傳單張系我自己設計嫁 (做左成日,改左好次排位 )

雖然系廣告,但系需要比醫局審批,審批都嚴謹,因為始終系個人護理產品,好彩最後得到對方認同,多謝每一位比機會我嘅人!8 次查看0 則留言

Comments


bottom of page